بلاماسکه|ماسک زدن ممنوع

یه راه بهتر پیدا کنیم... قبل از اینکه بمیریم... +

+ 93/06/20
عجله، خیابون، ترافیک، مرخصی، حقوق سر برج، استعفا، استخدام... تف تو این سبک زندگی...

+ 93/06/20
امروز به طرز یکپارچه ای حال بهم زن بود...

+ 93/06/15
یازم ازین چالشا... دعوت از شادی...

با توجه به شرایط کنونی جامعه پیشنهاد من فقط کتاب "بی شعوری"ـه...

پدرام و نیکولا و خوشی دعوتن... یا معرفی کنن یا همین الان صد تومن برام کارت به کارت کنن:) 

+ 93/06/14
من واسه اینجا نیستم... تو رو خدا منو بکشید بیرون!

+ 93/06/08
"شب که اینقدر نباید به درازا بکشد..."

+ 93/05/29
من ازوناییم که همیشه ظاهرشون ثابته... مثل صابون گلنار مثلا...

+ 93/05/21
یه مدتم سر بالا مد شده بود... تا ته دماغشونو میدیدی...

+ 93/05/21
ینی مد شه خودشونم جر بدن میرن جر میدن؟ سوالم منطقیه خداییش...

+ 93/05/21
یه مدت شلوار پاره مد بود اصن حالم بد بود... عمله از مهندس شناخته نمیشد...

+ 93/05/21
هیچ وقت مد رو درک نکردم...

+ 93/05/21
پاکدامنی... با پرسیل...

+ 93/05/14
تفریحم شده راه رفتن روی پای خواب رفته... زندگیه داریم؟

+ 93/05/14
چهار زانو کدوم بود؟

+ 93/05/14
همیشه بشینید... تو این دنیا بعضیا منتظرن پاشی بهت کار بدن...

+ 93/05/14
آخه ته چایی هم خوردن داره چرکول؟

+ 93/05/14
توام یه روز واسه خودت خری میشی...دیگه از ح.فسنقری که ضایع تر نیستی...

+ 93/05/14
مشکلی نیست که با خوردن تون ماهی و آبلیمو حل نشه...

+ 93/05/14
گلبم گرفت...

+ 93/05/14
یعنی تو این برنامه ریزیم... دو ماهه میخوام برم پست هی نمیشه...

+ 93/05/14
خوب مثل شهرام سیف هاشمی...

+ 93/05/14
حرف زدن با کسی که عینک دودی رو چششه و چشاش معلوم نیست از توان من خارجه...

+ 93/05/14
شنیده ها حاکیست 70 درصد جامعه نسوان مجرد با تنگه هرمز نسبت دارن...

+ 93/05/14
یه ادای دِین داریم یه ادای تنگارو دراوردن... دومی خوب نیست...

+ 93/05/14
اون مرده که وسط میدون انقلاب یهو کشید پایین شلوار کارشو پوشید دوباره راه افتاد باید دنیای جالبی داشته باشه...

+ 93/05/14
بعضیا میان استخر تمیز شن فقط...

+ 93/05/10
افغانیا این همه نون سنگکو چیکار می کنن؟

+ 93/05/10
همین الان که من دارم این شریات رو مینویسم یه عده دارن کارای مهمی انجام میدن...

+ 93/05/10
میگن تو بهشت هر شب شب جمعست... پنجره هاشم دوجداره...

+ 93/05/10
از همون اولشم معلوم بود قرص خواب سرکاریه...

+ 93/05/10

Design By : Raavi