بلاماسکه|ماسک زدن ممنوع

زندگیتون شده سیگار و قهوه و تیریپ و ادا اطوار... جمع کنین این نکبتی رو باو...

+ 93/07/05
اول مهر ذاتا مزخرفه... حتی اگه کلاس نداشته باشی...

+ 93/07/04
حال بعضی موشا اصلا خوب نیست...

+ 93/07/04
دنیا آزمایشگاهه... ماهام یه مشت موش سفید بدبخت...

+ 93/07/04
همه چی مزخرفه منتها دقیقا نمیتونم بگم کدوم مزخرفتره...

+ 93/07/04
همه چیز موقتیه... برای همه چیز جایگزین داشته باش...

+ 93/07/03
حسش نیست...

+ 93/07/03
تو فیلم یه جوری در مورد سرباز ایرانی صحبت می کنن انگار اون بدبخت واسه عمه کارگردان می جنگیده نه میهنش...

+ 93/06/28
همیشه جوری فیلم بسازید که به عمتون فشار نیاد...

+ 93/06/28
صد رحمت به این سریالای فله ای آشغال کره ای...

+ 93/06/28
کل فیلمو بگردی یه پلان درست درمون توش پیدا نمی کنی...

+ 93/06/28
از ده نمکی لمپن تر داریم؟

+ 93/06/28
یه راه بهتر پیدا کنیم... قبل از اینکه بمیریم... +

+ 93/06/20
عجله، خیابون، ترافیک، مرخصی، حقوق سر برج، استعفا، استخدام... تف تو این سبک زندگی...

+ 93/06/20
امروز به طرز یکپارچه ای حال بهم زن بود...

+ 93/06/15
یازم ازین چالشا... دعوت از شادی...

با توجه به شرایط کنونی جامعه پیشنهاد من فقط کتاب "بی شعوری"ـه...

پدرام و نیکولا و خوشی دعوتن... یا معرفی کنن یا همین الان صد تومن برام کارت به کارت کنن:) 

+ 93/06/14
من واسه اینجا نیستم... تو رو خدا منو بکشید بیرون!

+ 93/06/08
"شب که اینقدر نباید به درازا بکشد..."

+ 93/05/29
من ازوناییم که همیشه ظاهرشون ثابته... مثل صابون گلنار مثلا...

+ 93/05/21
یه مدتم سر بالا مد شده بود... تا ته دماغشونو میدیدی...

+ 93/05/21
ینی مد شه خودشونم جر بدن میرن جر میدن؟ سوالم منطقیه خداییش...

+ 93/05/21
یه مدت شلوار پاره مد بود اصن حالم بد بود... عمله از مهندس شناخته نمیشد...

+ 93/05/21
هیچ وقت مد رو درک نکردم...

+ 93/05/21
پاکدامنی... با پرسیل...

+ 93/05/14
تفریحم شده راه رفتن روی پای خواب رفته... زندگیه داریم؟

+ 93/05/14
چهار زانو کدوم بود؟

+ 93/05/14
همیشه بشینید... تو این دنیا بعضیا منتظرن پاشی بهت کار بدن...

+ 93/05/14
آخه ته چایی هم خوردن داره چرکول؟

+ 93/05/14
توام یه روز واسه خودت خری میشی...دیگه از ح.فسنقری که ضایع تر نیستی...

+ 93/05/14
مشکلی نیست که با خوردن تون ماهی و آبلیمو حل نشه...

+ 93/05/14

Design By : Raavi