بلاماسکه|ماسک زدن ممنوع

چه سکوتی... :)

+ 93/12/06
از آرشیوم فهمیدم قدیما خوشحال تر بودم...

+ 93/11/22
"خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام"

+ 93/11/12
"شهر من گم شده است"

+ 93/11/12
بیاین به بازی فکری... مثلا فکر کنیم که حالمون خوبه...

+ 93/11/12
زمستون اینجاست... تو قلب من...

+ 93/11/09
درها را سه قفله کن... فرقی ندارد... من یوسف شدن را از بَرَم...

+ 93/10/25
چاره ای هم نیست... شما هم تو فکر نرین فکر تو شما میره...

+ 93/10/25
همه چی از اونجایی شروع میشه که میری تو فکر...

+ 93/10/25
از ملتی که اخراجی ها 8 میلیارد توش فروش می کنه چه انتظاری داری؟

+ 93/10/25
من آخرین بادومم... تلخخخخ...

+ 93/10/25
اوصیکم بالآیسی مانکی...

+ 93/10/25
این همه مردن اتفاقی نیست...

+ 93/10/25
آقا یه برنامه بذاریم بریم آدم شیم...

+ 93/10/25
اون قضیه لیوان خالی و پر یه شوخی بی مزست... اصن لیوانی وجود نداره...

+ 93/10/25
دیشب تا مرگ رفتم و برگشتم... چقدر همه چیز جالب بود...

+ 93/10/10
خودش چیزی نیست ولی مرورش آدمو سرویس می کنه...

+ 93/10/01
من همونیم که رو زندگی سر می خورم...

+ 93/09/30
بیرون کشید باید ازین ورطه... حافظ...

+ 93/09/27
عسل میخوام واسه کجام... اگه تن ماهی میدین بیام وگرنه میرم جهنم...

+ 93/09/21
بیاین عادت کنیم... بیاین عادت کنیم...

+ 93/09/21
"هواتو کردم" فحشه؟

+ 93/09/21
بد شده... اون کسی هلت میده ته دره که خودت کشیدیش بالا...

+ 93/09/01
+

+ 93/08/29
زیاد فکر نکن... مثه بقیه باش... بخور و بخواب و بمیر... نفهم و بی شعور زندگی کن... وگرنه اذیت میشی...

+ 93/08/29
" یوسف اگر برادر داشت کی توی چاه می افتاد "

+ 93/08/29
سخته یادش نباشی... سخته فراموشی...

+ 93/08/29
یک فقره انسان گم شده است... از یابنده تقاضا می شود آن را به سطل آشغال بیندازد...

+ 93/08/24
هوا هست و نفسی نیست...

+ 93/08/24
یایاد گرفته ام که از آدم ها انتظار نداشته باشم... ولی دهنم صاف شد تا یاد گرفتم... گلبم گرفت اصن...

+ 93/08/22

Design By : Raavi