بلاماسکه|ماسک زدن ممنوع

من همونیم که رو زندگی سر می خورم...

+ 93/09/30
بیرون کشید باید ازین ورطه... حافظ...

+ 93/09/27
عسل میخوام واسه کجام... اگه تن ماهی میدین بیام وگرنه میرم جهنم...

+ 93/09/21
بیاین عادت کنیم... بیاین عادت کنیم...

+ 93/09/21
"هواتو کردم" فحشه؟

+ 93/09/21
بد شده... اون کسی هلت میده ته دره که خودت کشیدیش بالا...

+ 93/09/01
+

+ 93/08/29
زیاد فکر نکن... مثه بقیه باش... بخور و بخواب و بمیر... نفهم و بی شعور زندگی کن... وگرنه اذیت میشی...

+ 93/08/29
" یوسف اگر برادر داشت کی توی چاه می افتاد "

+ 93/08/29
سخته یادش نباشی... سخته فراموشی...

+ 93/08/29
یک فقره انسان گم شده است... از یابنده تقاضا می شود آن را به سطل آشغال بیندازد...

+ 93/08/24
هوا هست و نفسی نیست...

+ 93/08/24
یایاد گرفته ام که از آدم ها انتظار نداشته باشم... ولی دهنم صاف شد تا یاد گرفتم... گلبم گرفت اصن...

+ 93/08/22
مشکل از اون آدما نیست... مشکل از ماست که آدم حسابشون می کنیم...

+ 93/08/22
این پسره:)

+ 93/08/22
یکی یادم انداخت پارسال عکس انداخته بودم +

+ 93/08/13
هوای امسال طور دیگریست... حتی عاشورایش...

+ 93/08/13
سلام... یه تف گنده می خوام... اندازه کل دنیا...

+ 93/08/13
"پایان خط" بهترین جای دنیاست...

+ 93/08/11
جوری دارم چایی میخورم کان میخوام به خودم لطمه بزنم...

+ 93/08/11
باران، بارانی نمی خواهد... 
+ 93/08/10
چند وقته یه سایه دنبالمه... یه سایه سنگین و سیاه و سرد...
+ 93/08/10
امشب دل آسمون هم گرفته... و ازین دست گلواژه های شاعرانه طور...
+ 93/08/10
ما آدمای زرنگی بودیم... همه چیو انداختیم تقصیر خدا...
+ 93/08/10
تو مترو یه جوری مسواک و نخ و خمیردندون می خرن یه آن آدم فک می کنه قراره مسواک بزنن...
+ 93/08/10
چقدر از سامسونگ تعریف کردم پریروز... مش غلام زمبست اگه برام دلار نفرسته...

+ 93/08/09
به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد... بازم مولوی

+ 93/08/09
دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد... مولانا

+ 93/08/09
الان دو روزه که یه ور دماغم کیپه...

+ 93/08/09
بعید می دونم سخنران امشبیه خودشم چیزی از حرفاش فهمیده باشه...

+ 93/08/09

Design By : Raavi