بلاماسکه|ماسک زدن ممنوع

دنیا گلستان بود اگه آدماش دهن نداشتن...

+ ۹۴/۰۲/۱۰
چه سکوتی... :)

+ ۹۳/۱۲/۰۶
از آرشیوم فهمیدم قدیما خوشحال تر بودم...

+ ۹۳/۱۱/۲۲
"خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام"

+ ۹۳/۱۱/۱۲
"شهر من گم شده است"

+ ۹۳/۱۱/۱۲
بیاین به بازی فکری... مثلا فکر کنیم که حالمون خوبه...

+ ۹۳/۱۱/۱۲
زمستون اینجاست... تو قلب من...

+ ۹۳/۱۱/۰۹
درها را سه قفله کن... فرقی ندارد... من یوسف شدن را از بَرَم...

+ ۹۳/۱۰/۲۵
چاره ای هم نیست... شما هم تو فکر نرین فکر تو شما میره...

+ ۹۳/۱۰/۲۵
همه چی از اونجایی شروع میشه که میری تو فکر...

+ ۹۳/۱۰/۲۵
از ملتی که اخراجی ها 8 میلیارد توش فروش می کنه چه انتظاری داری؟

+ ۹۳/۱۰/۲۵
من آخرین بادومم... تلخخخخ...

+ ۹۳/۱۰/۲۵
اوصیکم بالآیسی مانکی...

+ ۹۳/۱۰/۲۵
این همه مردن اتفاقی نیست...

+ ۹۳/۱۰/۲۵
آقا یه برنامه بذاریم بریم آدم شیم...

+ ۹۳/۱۰/۲۵
اون قضیه لیوان خالی و پر یه شوخی بی مزست... اصن لیوانی وجود نداره...

+ ۹۳/۱۰/۲۵
دیشب تا مرگ رفتم و برگشتم... چقدر همه چیز جالب بود...

+ ۹۳/۱۰/۱۰
خودش چیزی نیست ولی مرورش آدمو سرویس می کنه...

+ ۹۳/۱۰/۰۱
من همونیم که رو زندگی سر می خورم...

+ ۹۳/۰۹/۳۰
بیرون کشید باید ازین ورطه... حافظ...

+ ۹۳/۰۹/۲۷
عسل میخوام واسه کجام... اگه تن ماهی میدین بیام وگرنه میرم جهنم...

+ ۹۳/۰۹/۲۱
بیاین عادت کنیم... بیاین عادت کنیم...

+ ۹۳/۰۹/۲۱
"هواتو کردم" فحشه؟

+ ۹۳/۰۹/۲۱
بد شده... اون کسی هلت میده ته دره که خودت کشیدیش بالا...

+ ۹۳/۰۹/۰۱
+

+ ۹۳/۰۸/۲۹
زیاد فکر نکن... مثه بقیه باش... بخور و بخواب و بمیر... نفهم و بی شعور زندگی کن... وگرنه اذیت میشی...

+ ۹۳/۰۸/۲۹
" یوسف اگر برادر داشت کی توی چاه می افتاد "

+ ۹۳/۰۸/۲۹
سخته یادش نباشی... سخته فراموشی...

+ ۹۳/۰۸/۲۹
یک فقره انسان گم شده است... از یابنده تقاضا می شود آن را به سطل آشغال بیندازد...

+ ۹۳/۰۸/۲۴
هوا هست و نفسی نیست...

+ ۹۳/۰۸/۲۴

Design By : Raavi